فایل فلش فارسی نوکیا 1616 با مشخصه RH-125 ورژن 6.51

فایل فلش فارسی نوکیا 1616 با مشخصه RH-125 ورژن 6.51 قابل رایت با دانگل بست و یا ATF  حل مشکل هنگ ، صفحه سفید ، صفحه مشکی نوکیا 311 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,700 تومان

فایل فلش فارسی نوکیا 311 با مشخصه RM-714 ورژن 7.37

فایل فلش فارسی نوکیا 311 با مشخصه RM-714 ورژن 7.37 قابل رایت با دانگل بست و یا ATF  حل مشکل هنگ ، صفحه سفید ، صفحه مشکی نوکیا 311 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

فایل فلش فارسی نوکیا x2-02 با مشخصه RM-694 ورژن 11.84

فایل فلش فارسی نوکیا x2-02 با مشخصه RM-694 ورژن 11.84 توجه در مورد رام دیوایس های نوکیا: ۱- رامی که دانلود می کنید حتما باید مطابق با گوشی شما باشد. (به ورژن فایل توجه کنید) ۲- RM گوشی با فایل باید یکسان باشد. ۳- نحوه چیدمان فایل ها و انتخاب RM صحیح در دانگل اهمیت دارد حتما توجه کنید. ۴- در صورتی که ورژن پایین تر روی گوشی نصب می کیند توجه داشته باشید امکان بریک شدن گوشی وجود دارد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

فایل فلش فارسی نوکیا 203 با مشخصه RM-832 ورژن 20.52

فایل فلش فارسی نوکیا 203 با مشخصه RM-832 ورژن 20.52 توجه در مورد رام دیوایس های نوکیا: ۱- رامی که دانلود می کنید حتما باید مطابق با گوشی شما باشد. (به ورژن فایل توجه کنید) ۲- RM گوشی با فایل باید یکسان باشد. ۳- نحوه چیدمان فایل ها و انتخاب RM صحیح در دانگل اهمیت دارد حتما توجه کنید. ۴- در صورتی که ورژن پایین تر روی گوشی نصب می کیند توجه داشته باشید امکان بریک شدن گوشی وجود دارد.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

فایل فلش نوکیا 230 با مشخصه RM-1173 ورژن 11

فایل فلش نوکیا 230 با مشخصه RM-1173 ورژن 11 توجه در مورد رام دیوایس های نوکیا: ۱- رامی که دانلود می کنید حتما باید مطابق با گوشی شما باشد. (به ورژن فایل توجه کنید) ۲- RM گوشی با فایل باید یکسان باشد. ۳- نحوه چیدمان فایل ها و انتخاب RM صحیح در دانگل اهمیت دارد حتما توجه کنید. ۴- در صورتی که ورژن پایین تر روی گوشی نصب می کیند توجه داشته باشید امکان بریک شدن گوشی وجود دارد. آموزش فلش گوشی های نوکیا با دانگل BEST ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,900 تومان

دانلود فایل فلش فارسی نوکیا 6500S با مشخصه RM-240 ورژن 10.00

دانلود فایل فلش فارسی نوکیا 6500S با مشخصه RM-240 ورژن 10.00 توجه در مورد رام دیوایس های نوکیا: ۱- رامی که دانلود می کنید حتما باید مطابق با گوشی شما باشد. (به ورژن فایل توجه کنید) ۲- RM گوشی با فایل باید یکسان باشد. ۳- نحوه چیدمان فایل ها و انتخاب RM صحیح در دانگل اهمیت دارد حتما توجه کنید. ۴- در صورتی که ورژن پایین تر روی گوشی نصب می کیند توجه داشته باشید امکان بریک شدن گوشی وجود دارد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

فایل فلش فارسی نوکیا C1-01 با مشخصه RM-607 ورژن 4.40

فایل فلش فارسی نوکیا C1-01 با مشخصه RM-607 ورژن  4.40 توجه در مورد رام دیوایس های نوکیا: ۱- رامی که دانلود می کنید حتما باید مطابق با گوشی شما باشد. (به ورژن فایل توجه کنید) ۲- RM گوشی با فایل باید یکسان باشد. ۳- نحوه چیدمان فایل ها و انتخاب RM صحیح در دانگل اهمیت دارد حتما توجه کنید. ۴- در صورتی که ورژن پایین تر روی گوشی نصب می کیند توجه داشته باشید امکان بریک شدن گوشی وجود دارد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,900 تومان
تعداد صفحه(5):