no-img
اپ 33

CF-ROOT | اپ 33


اپ 33

مطالب

آرشیو CF-ROOT | اپ 33
دانلود فایل روت G318HZ

دانلود فایل روت G318HZ


روت برخی از مدل های Samsung با برنامه های روت امکان پذیر نیست . برای حل این مشکل گروه Chainfire اقدام به ساخت فایل های روت به صورت اتوماتیک بدون هیچ کاره اضافه ای کرد . که در این پست آموزش روت توسط CF-ROOT را برای شما عزیزان قرار میدیم .   توجه: این فایل های چندین بار تست شده و ۱۰۰ % کار میکنید اما به هر حال استفاده از این [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۴ / خرداد / ۱۳۹۷   بازدید : 177    نویسنده : عرفان درآیش
دانلود فایل روت G316HU

دانلود فایل روت G316HU


روت برخی از مدل های Samsung با برنامه های روت امکان پذیر نیست . برای حل این مشکل گروه Chainfire اقدام به ساخت فایل های روت به صورت اتوماتیک بدون هیچ کاره اضافه ای کرد . که در این پست آموزش روت توسط CF-ROOT را برای شما عزیزان قرار میدیم .   توجه: این فایل های چندین بار تست شده و ۱۰۰ % کار میکنید اما به هر حال استفاده از این [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۲ / خرداد / ۱۳۹۷   بازدید : 159    نویسنده : عرفان درآیش
دانلود فایل روت G313HZ

دانلود فایل روت G313HZ


روت برخی از مدل های Samsung با برنامه های روت امکان پذیر نیست . برای حل این مشکل گروه Chainfire اقدام به ساخت فایل های روت به صورت اتوماتیک بدون هیچ کاره اضافه ای کرد . که در این پست آموزش روت توسط CF-ROOT را برای شما عزیزان قرار میدیم .   توجه: این فایل های چندین بار تست شده و ۱۰۰ % کار میکنید اما به هر حال استفاده از این [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / خرداد / ۱۳۹۷   بازدید : 219    نویسنده : عرفان درآیش
دانلود فایل روت G313HU

دانلود فایل روت G313HU


روت برخی از مدل های Samsung با برنامه های روت امکان پذیر نیست . برای حل این مشکل گروه Chainfire اقدام به ساخت فایل های روت به صورت اتوماتیک بدون هیچ کاره اضافه ای کرد . که در این پست آموزش روت توسط CF-ROOT را برای شما عزیزان قرار میدیم .   توجه: این فایل های چندین بار تست شده و ۱۰۰ % کار میکنید اما به هر حال استفاده از این [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۰ / خرداد / ۱۳۹۷   بازدید : 154    نویسنده : عرفان درآیش